Protocol repetitieavonden COV Laudando
“met elkaar voor elkaar “
Alle leden zullen voor aanvang van de repetitieavond op de hoogte worden gebracht van de geldende regels.

Algemene richtlijnen
De belangrijkste richtlijnen zijn; altijd en overal de 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren,
Geen handen schudden, hoest of nies in de elleboog, raak zo min mogelijk het gezicht aan en blijf thuis bij een vermoeden van corona gerelateerde gezondheidsklachten.

Bij aanvang van de repetitie avond, bij binnenkomst, is er een mogelijkheid om je handen te desinfecteren.
Er zal tevens een presentielijst klaarliggen waarop iedereen zijn aanwezigheid registreert
Daarmee verklaar je dat je niet bekend bent corona gerelateerde klachten.

Er is een looproute door middel van pijlen aangegeven, zowel bij binnenkomst en het verlaten van de kerkzaal en er wordt van de leden gevraagd om geen gebruik te maken van het toilet, alleen in uiterste noodgevallen is het invalidentoilet beschikbaar.
(Na ieder gebruik door de gebruiker te reinigen met de aanwezige desinfectie doekjes)

In de kerkzaal staan de stoelen in corona opstelling met 1,5 m ruimte, deze opstelling mag niet gewijzigd worden. De dirigent neemt met de piano plaats in het midden van de kerkzaal waarna op aanwijzing de zangpartijen gegroepeerd worden met een gemiddelde afstand van 2 meter tot elkaar. Dit zal zoveel mogelijk in zigzagformatie zijn zodat de zangrichting altijd vrij blijft.

De Kerkzaal wordt vooraf geventileerd, de mechanische ventilatie blijft werkzaam gedurende de gehele repetitie. (ramen / deuren blijven zoveel mogelijk open voor een optimaal mogelijk ventilatie klimaat )

Garderobe is buiten gebruik, neem je jas enz. mee naar je zitplaats.
Uiteraard wordt er aan de leden gevraagd hun eigen drinken mee te brengen en zullen wij geen gezamenlijk koffiemoment houden. (blijf hierbij op je eigen plaats zitten )
Parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de grote parkeerplaats (niet op de oprit van de kerk)
Parkeren van fietsen: op het fiets parkeerterrein tegen het gele hek van de Bosseschool.         (niet bij de hoofdingang van de kerk )

Er wordt aan de leden gevraagd om na afloop, met eigen desinfectiedoekjes zijn /haar gebruikte stoel te reinigen, waarna het pand volgens de looproute verlaten wordt (dirigent draagt zorg voor reinigen van de piano) Ook hierbij geldt dat men ook bij het verlaten van het gebouw rekening houdt met de 1,5 meter afstand.

Per avond zal er een groepje van 2/3  personen verantwoordelijk zijn voor het verloop van de avond. Minimaal een van de drie zal een bestuurslid zijn. Zij zullen een half uur voor aanvang aanwezig zijn en de voorbereidingen treffen voor de repetitie. Deze zullen de piano neerzetten en een tafel voor de presentielijst in de garderobe gereedzetten. Dit zal bij toerbeurt gebeuren en de aangewezen personen zijn daar vooraf van op de hoogte. Ook na afloop zal door deze personen alles weer in dezelfde staat gebracht worden als waarin het eerder stond en zal alles nog een laatste keer worden gedesinfecteerd. (O.a. deur klinken )
Mocht iemand klachten krijgen, zullen wij direct iedereen daarvan op de hoogte brengen en vragen om zich te laten testen indien nodig.
Mocht regelgeving van overheidswege hiertoe aanleiding geven zullen deze regels eveneens worden aangepast en hiermee in overeenstemming worden gebracht.
Dit protocol is opgesteld naar de richtlijnen van het RIVM en van Koornetwerk Nederland en voldoet aan de richtlijnen  van de Emmauskerk te Middelharnis.

Sommelsdijk, 19 augustus 2020
Bram Grit