Op D.V. zaterdag 30 Juni 2018 geeft Laudando een concert waarvan de opbrengst voor Calando is. Ook u/ jij kunt een bijdrage leveren! Kom mee zingen met dit mooie project (€75,- per persoon). Wil je een repetitie bijwonen? Van harte welkom! Ook sponsors zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren om dit concert mogelijk te maken.

Voor meer informatie: secretaris@covlaudando.nl