Johann Sebastian Bach als opmaat naar Kerstmis
Eind 2021 zal door COV Laudando het Weihnachts Oratorium (BWV 248) van Johan Sebastiaan Bach ten gehore worden gebracht. Op 18 december in Middelharnis in de Grote Kerk. Projectzangers- en zangeressen kunnen deelnemen aan het koor voor de uitvoering van dit oratorium. De repetities zullen plaatsvinden in de laatste 5 maanden van 2021. Deze vinden plaats op woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Zij staan onder leiding van de vaste dirigent van COV Laudando, Rinus Verhage. Aanmelden kan bij secretaris Wyanda Buth via secretaris@covlaudando.nl of 06-45063447. De begeleiding van de beide concerten zal worden verzorgd door het barokorkest Eik en Linde met op het kistorgel Wim Diepenhorst. Bestelling van entreekaarten á € 25,- gaat via de website www.covlaudando.nl.

Samen met dirigent Rinus Verhage heeft het koor gezocht naar een invulling die goed past. Iedereen die graag zingt mag meedoen en dan vooral tenoren en bassen. Het project loopt vanaf woensdag 18 augustus tot en met 18 december 2021 (zaterdagavondconcert concert). Aan de projectleden wordt een financiële vergoeding van 50 euro gevraagd (exclusief partituur, de kosten hiervan bedragen € 17,40 Edition Peters).

De wekelijkse repetitieavond is op woensdag van 19.45 tot 22.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis, Koffie/thee staat klaar om 21:00 uur in de pauze. Voor meer informatie en aanmelden: www.covlaudando.nl .

 

Johann Sebastian Bach als opmaat naar Kerstmis
Het in 1734 door Johann Sebastian Bach in Leipzig gecomponeerde werk volgt de evangeliën van Mattheüs en Lucas, over de engel die de geboorte van Christus aankondigt, tot aan de herders bij de kribbe.

Vanwege de lange zit, wordt meestal een selectie gemaakt uit de zes cantates, die oorspronkelijk afzonderlijk ten gehore werden gebracht, op de heilige dagen vanaf Kerst tot en met Driekoningen.

De populariteit van het Weihnachts-Oratorium neemt exponentieel toe en begint Matthäus-achtige vormen aan te nemen. In dit jubileumjaar van COV Laudando -60 jaar jong- is het mooi die traditie in te passen in ons jubileum als sluitstuk we doen dat op een prikkelende manier samen met Barokensemble Eik en Linde. Bach’s meesterwerk voor kerst komt weer tot klinken in een uitvoering die je niet mag missen, met een topcast onder aanvoering van dirigent Rinus Verhage.

 

Het Weihnachts Oratorium van Bach bestaat uit zes cantates. Oorspronkelijk was het bedoeld voor zes liturgische plechtigheden tijdens de twaalf heilige nachten. De teksten van de cantates komen uit de evangelieteksten van Mattheus en Lucas.

Dit jaar zingen we tijdens het concert:
Cantate 1 1e Kerstdag
Cantate 4 Naamgeving
Cantate 5: Het licht dat de wijzen zagen
Cantate 6: De wijzen bij Herodes

 

Extra info

achtergrondinformatie Weihnachts 2021

In 2021 zingen we de cantates: 1, 4, 5 en 6.
Hieronder ziet u de beschrijving bij elke cantate.
Cantate 1
Deze eerste cantate Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage is geschreven voor Eerste Kerstdag. Met een ferme inleiding door de pauken is de toon gezet: dit wordt een feestdag van Godswege. Alles staat klaar voor een jubelend begin: de komst van het kind dat heil zal brengen. Dit eerste deel van het oratorium beschrijft de tocht die Jozef en Maria naar Bethlehem maakten om te voldoen aan het gebod van Keizer Augustus dat een ieder naar zijn eigen stad moest gaan voor inschrijving in de burgerlijke stand.

Cantate 2 is geschreven voor Tweede Kerstdag.
Door velen wordt deze cantate als de mooiste en belangrijkste van de zes beschouwd. Het is de cantate van de herders. Het begint met de instrumentale pastorale (= herdersspel) en daarna zitten we ineens midden in het kerstverhaal: vrolijke herders op weg naar het kind en daarna komt het `Kindelwiegen` in de stal. Het koraal `Schaut hin, dort liegt in finstern Stall` is in een lage ligging geschreven om de nederigheid uit te drukken.
In het slotkoraal `Wir singen dir in deinem Heer` gebruikt Bach dezelfde melodie, alleen vijf tonen hoger om uiting te geven aan de stralende verheerlijking.

Cantate 3
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen is geschreven voor Derde Kerstdag. Hierin wordt het bezoek van de herders aan Jezus beschreven. In deze cantate staat vooral de dankbaarheid centraal. Deel drie opent met een door pauken en trompetten begeleid koor, dat de koning van de hemel om verontschuldiging vraagt voor de -in vergelijking met de hemelse koren- stamelende tonen die als dank voor al het goede op aarde worden gezongen. Later wordt in het recitatief van de bas en het koraal opnieuw de dank bezongen voor alles wat God heeft gedaan. Sopraan en bas zingen vervolgens, begeleid door oboe d’amores, in een dansant duet dat Gods mededogen ons troost en ons vrij maakt. De alt, als stemsoort symbool voor Maria, zingt in een milde, als wiegelied getoonzette aria en begeleid door een expressieve vioolsolo, hoe het goddelijk wonder in haar hart wordt gesloten. Het derde deel wordt afgesloten met een herhaling van het koor Herrscher des Himmels.

Cantate 4
Nieuwjaar Naamgeving.
‘Fallt mit Danken, fallt mit loben’ gaat over de besnijdenis van het kind, en daarmee samenhangend over de naamgeving van het kind. Die naam is dan ook overvloedig aanwezig: Immanuel, Jesus, jesus. Boezemt die naam ook maar in het kleinste hoekje schrik in? ‘Ja’ zingt de Echo-aria. Sopraan en Bas zingen: Hoe kan ik U lofzingen en danken (39)? Bach geeft meteen het antwoord in 40: met een aria in de vorm van een Fuga, de oude grootse muziekvorm hier voor 3 strijkers en zangstem. Een zeer ongewone vorm voor een aria maar zeer feestelijk.

Cantate 5
In 1734/35 was er geen zondag tussen Kerst en Oud en Nieuw, maar wel tussen Oud en Nieuw en Driekoningen. In deze cantate zijn de drie wijzen uit het oosten in Jeruzalem bij Herodes; dit deel vertelt over het licht dat de wijzen gezien hebben. De instrumentatie is beperkt vergeleken bij de andere cantates. Accenten op Ehre, Lob en Dank. Het verhaal verplaatst zich van het evangelie van Lucas naar het evangelie van Mattheus. De drie wijzen komen aan in Jeruzalem. Unaniem (homofoon) vragen de wijzen waar ze Jezus kunnen vinden: Wo? De vraag blijft in de lucht hangen. Maria antwoordt dat je Jezus in je hart kunt vinden. Vervolgens zegt de een na de ander Zijn ster gezien te hebben. Maria reageert met een beschouwing over het goddelijke licht.

Cantate 6
Cantate 6 (voor Driekoningen) begint, als de koningen zonder argwaan bij Herodes op bezoek zijn. Maar Herodes speelt meteen zijn achterbakse rol als wolf in schaapskleren. De koningen volgen de ster en eren het kind en keren niet terug naar Herodes. Zij herkennen het kwaad in Herodes. En wij zangers, kerkgangers maken deze reis van de koningen innerlijk mee: we zien het thema dat door alle passies en cantates een rol speelt: de ziel die zich verenigt met Jezus, (of de geest of wat je daar wilt invullen). Geen vijand kan mij meer deren. De angst is overwonnen, het kwaad is overwonnen. Bij die triomf past trompetgeschal.