COV Laudando

Het koor is in 1961 opgericht onder de naam Sursum Corda door Arie J. Keyzer. Was het aanvankelijk een koor van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelharnis, later is het uitgegroeid tot een interkerkelijk koor voor heel Goeree-Overflakkee en zelfs daarbuiten. Arie J. Keijer is na verschillende andere dirigenten in 1969 door Jan van Dijk opgevolgd. In die tijd zijn we al wat naar grotere werken gegroeid, zoals de Johannes Passion, het Weihnachts Oratorium en de Messiah. Daarom werd in 1975 de naam veranderd in Christelijke Oratorium “Middelharnis”. In 1979 werd Rinus Verhage onze dirigent. Tot 2022 is Rinus Verhage met veel passie dirigent van het koor geweest. Hij wist het koor tot grote hoogte te brengen, zodat er iedere keer een concert van niveau ten gehore gebracht kon worden.  Sinds 2002 zingen we onder de naam COV “Laudando”. Het koor bestond na de oprichting uit 30 leden, nu bestaat het uit ongeveer 40 leden.

Het koor valt op door de jonge samenstelling.
Veel leden doen/denken actief mee en helpen bij het organiseren van tal van activiteiten. Het bestuur bruist van ideeën en hecht veel waarde aan de samenbindende festiviteiten naast het zingen van mooie koorwerken.

Aangesloten bij de KCZB www.kczb.nl
De KCZB is in Nederland de grootste belangenorganisatie voor koren in het algemeen en van christelijke koren in het bijzonder.