Contact info

Hieronder vindt u de contactgegevens
of gebruik het formulier hiernaast.

COV Laudando is te bereiken op het volgende adres:

Elise van Calcarhof 4,
3245 LV Sommelsdijk
0645063447

E-mail: secretaris@covlaudando.nl

COV Laudando
bankrekeningnummer: NL78 RABO 0342 073 613
KvK Dordrecht 40.32.32.64