WooCommerce is required for FooEvents. Please install and activate the latest version of WooCommerce.

Bestuur Laudando|COV Laudando

Samenstelling bestuur

Els Visser, penningmeester 
(penningmeester@covlaudando.nl)

Haar taken zijn onder meer: het jaarlijks opstellen van begroting, jaarrekening en balans, beheer financiën en contacten met externe financiële relaties.

Bram Grit, voorzitter
(voorzitter@covlaudando.nl)

Zijn taken zijn onder meer: het leiding geven aan de repetitieavond, het voorbereiden en leiden van de vergaderingen en het onderhouden van contacten met externe relaties.

Wyanda Buth, secretaresse
(secretaris@covlaudando.nl

Haar taken zijn onder meer: het verzorgen van de pr, verzorgen van de correspondentie, het onderhouden van contacten met solisten en orkest en zorg dragen voor de contracten die daarvoor nodig zijn.

Sjanne Kieviet, bibliothecaresse (bibliothecaris@covlaudando.nl)

Haar taken zijn onder meer: het beheer en verspreiding van de muziekstukken, bijhouden concertoverzicht en is eindverantwoordelijk voor de aankoop en het huren van muziekstukken.

Rien Abramse, ledenzaken
(ledenzaken@covlaudando.nl)

Zijn taken zijn onder meer: het bijhouden van de ledenadministratie, het lief en leed van de koorleden onder de aandacht brengen en het verzorgen van de wekelijkse koormail.

Lettie Tiele, algemeen adjunct
(algemeenadjunct@covlaudando.nl)

Haar taken zijn onder meer: het bijzitten van de stemtesten, de voorraad van koffie, thee e.d. bijhouden en toezien op de corveedienst. Daarnaast valt zij in bij afwezigheid van andere bestuursleden.