Word sponsor of donateur van COV ‘Laudando! 

Als gevolg van het wegvallen van overheidssubsidies is het realiseren van uitvoeringen van grote oratoria zoals het Weihnachtsoratorium en de Johannes Passion van J.S. Bach praktisch onmogelijk geworden. Daarom zijn wij afhankelijk van uw financiële steun!

COV Laudando heeft sinds haar ontstaan een prachtige kwaliteitsgroei doorgemaakt. Het koor heeft jarenlang onder leiding van dirigent Rinus Verhage gestaan, die zijn sporen heeft verdiend in de wereld van de koor- en kerkmuziek. Een van de doelstellingen van Laudando is om koor- en oratorium muziek bekendheid te geven onder het publiek. Jaarlijks worden er dan ook concerten georganiseerd die dit doel nastreven. Gelet op de belangstelling van het luisterend publiek gaat Laudando graag door op deze ingeslagen weg.

Voor de komende jaren staat er dan ook een ambitieus repertoire op het programma. Concerten van allure, uitgevoerd door een gedreven en enthousiast koor en muzikaal begeleid door professionele musici, orkesten en solisten. Iedere uitvoering is weer een artistieke uitdaging voor het koor om het vele moois uit de muziekgeschiedenis te laten horen. Gezien de professionele begeleiding door orkest en/of solisten is de uitdaging helaas ook vaak van financiële aard. De inkomsten zijn afhankelijk van het aantal leden, de acties die georganiseerd worden, het aantal concerten en het aantal sponsoren en donateurs. Financieel gezien zijn sponsoren en donateurs voor onze vereniging heel belangrijk, maar ook moreel geeft het ons een geweldige stimulans te weten dat een grote groep mensen achter Laudando staat. Daarom zijn wij bijzonder blij met sponsoren en donateurs van onze vereniging.

Donateurs

In onderstaande tabel kunt u zien wat u als donateur als tegenprestatie mag verwachten; gekoppeld aan het bedrag dat u wilt doneren.

Activiteiten €0 €1-€15 €16-€30 >€31
1 Nieuwsbrief Ja Ja Ja Ja
2 Korting op entree voor 1P 2P
3 Gereserveerde plaats voor 2P 4P
Wanneer u ook ons koor wilt steunen, dan kunt u uw donateursbedrag  over maken op rekeningnummer NL78 RABO 3420.73.613 ten name van COV Laudando. Wij zijn blij met ieder bedrag! Wilt u in de omschrijving uw e-mailadres noteren, dan wordt middels een mail uw donateurschap bevestigd.

Sponsoren

Een sponsorcontract levert wederzijds voordelen op. De sponsor toont aan zijn klanten belang te hechten aan cultuur in de regio. Sommige van die klanten zijn gast tijdens onze concerten. Zo maakt onze sponsor het die klanten naar de zin. Laudando en sponsor tonen in al hun uitingen dat zij graag met elkaar worden geassocieerd. In een aangename en gastvrije ambiance bieden beiden een hoogwaardig product aan, waarbij de klant zich wél voelt. Bovendien gebruiken zowel de sponsor als Laudando het concert om de naamsbekendheid te vergroten en zo contact te leggen met mogelijk nieuwe geïnteresseerden.

Wie sponsor wil worden van ons koor kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  1. Wilt u ons koor sponsoren voor € 1.500,- of meer per jaar, dan valt dat onder de categorie Hoofdsponsor.

    Een hoofdsponsor krijgt voor ieder optreden 2 vrijkaarten, ruimte voor een advertentie in het programmaboekje en vermelding op de website met logo in kleur. Daarnaast wordt de naam van de organisatie vermeld in de wekelijkse nieuwsbrief welke iedere dinsdag naar de koorleden wordt verstuurd.

  2. Vast in het programma van Laudando is de afwisseling van een grote productie (waarbij een programmaboekje wordt uitgegeven) en een klein concert binnen of buiten de regio. Dit houdt in dat het koor om het jaar een groot concert geeft (met orkest) en het andere jaar een klein concert (met orgel of kleine orkestbezetting) geeft.

    Indien u jaarlijks ons koor wilt sponsoren, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Cat.

Sponsor bedrag

Omschrijving

+

Omschrijving

A.

€ 150,=

Vermelding op website met logo in kleur

+

Advertentie in programmaboekje (¼ pagina)/ sponsoring van het grote concert

B.

€ 225,=

Vermelding op website met logo in kleur

+

Advertentie in programmaboekje (½ pagina)/ sponsoring van het grote concert

C.

€ 375,=

Vermelding op website met logo in kleur

+

Advertentie in programmaboekje (1 pagina)/ sponsoring van het grote concert

D.

€ 175,=

Vermelding op website met logo in kleur

+

Advertentie in programmaboekje (¼ pagina) / sponsoring van het grote concert &

vermelding in de wekelijkse nieuwsbrief aan koorleden

E.

€ 250,=

Vermelding op website met logo in kleur

+

Advertentie in programmaboekje (½ pagina)/ sponsoring van het grote concert &

vermelding in de wekelijkse nieuwsbrief aan koorleden

F.

€ 400,=

Vermelding op website met logo in kleur

+

Advertentie in programmaboekje (1 pagina)/ sponsoring van het grote concert &

vermelding in de wekelijkse nieuwsbrief aan koorleden

  1. Eens in de twee jaar wordt door Laudando een concert georganiseerd, waarvoor een programmaboekje (A5 formaat) wordt gemaakt. In dit programmaboekje kunt u advertentieruimte kopen. U kunt hierin ook uw logo opnemen. De advertenties worden in zwart-wit of in kleur uitgevoerd.

    De prijsopbouw is als volgt:

Advertentiebedrag

 Formaat

Omschrijving

€ 75,=

 ½ pagina

advertentie, door u elektronisch aangeleverd

€ 150,=

 1  pagina

advertentie, door u elektronisch aangeleverd

Wanneer u ons koor wilt sponsoren of wanneer u advertentieruimte wilt kopen in ons programmaboekje kunt u contact met ons opnemen. Wij bevestigen de met u gemaakte afspraken in een aparte brief.

Wordt COVriend!

Voor iedereen die onze vereniging een warm hart toe draagt, is het mogelijk een COVriend te worden. U wordt dan regelmatig via post of email op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van onze vereniging. Ook bent u als eerste op de hoogte van de te houden concerten en kunt u meteen kaarten bestellen.

Het aanmelden bij COVrienden is gratis. Wel hopen we dat u op deze manier meer betrokken raakt bij onze vereniging, onze leden en de muziek die wij uitvoeren. Via een nieuwsbrief zullen we u hier regelmatig over vertellen. We zijn een vereniging van Flakkeese bodem en vinden het belangrijk de contacten in de regio op deze manier goed te onderhouden. U kunt zich aanmelden door middel van een mail aan de secretaris.

Heeft u nog verdere vragen over sponsoring, het donateurschap of onze vereniging in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris: secretaris@covlaudando.nl.

 

Mogen we op uw steun rekenen?

Bij voorbaat hartelijk dank!

i-NpMvnsX-X2

Sponsoren


Tieleman constructions
 http://vriendenvanhuibroskam.nl/

Van Tricht Advocaten
www.abbocs.nl

Bouwcenter Esselink
www.bouwcenter.nl

WEA
www.wea.nl