Leer-  informatieavonden over de Johannes Passion
SOMMELSDIJK – Zij zijn ieder jaar in de tijd voor Pasen alom aanwezig: de Mattheüs en de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Veel kenners vinden de Johannes Passion intiemer en van meer religieuze en muzikale diepgang dan de Mattheüs. Of dat samenhangt met de populariteit van deze meesterwerken is natuurlijk niet vast te stellen. Iedereen moet daar zelf maar over oordelen.
De Johannes Passion bestaat, net als de Mattheüs, uit twee ongelijke delen. De hoofdmoot is uiteraard het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes. Daar komen 12 koralen bij en acht aria’s. Alles bij elkaar is het een indrukwekkend muziekstuk dat nadere toelichting verdient. Deze toelichting wil ds. Jan de Visser, predikant van de Exoduskerk van Sommelsdijk/Middelharnis graag geven tijdens een drietal leer- informatie avonden. Op de laatste avond is ook dhr. Rinus Verhage te gast. Verhage is de dirigent van het oratoriumkoor Laudando uit Middelharnis. Dit koor voert op zaterdag 28 maart 2020 de Johannes Passion uit in de Grote Kerk van Middelharnis.
Deze leer- informatie avonden worden gehouden (let op de laatste avond) op: dinsdag 3 maart, dinsdag 17 maart en donderdag 26 maart 2020. Plaats; Exoduskerk, Dorpsweg 97a, Sommelsdijk. Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

Project ‘Johannes Passion van J.S. Bach’ – november 2019 t/m maart 2020

Geen passietijd zonder Bach. Voor de Paastijd hoor je behalve de Matthäus-Passion steeds vaker Bachs Johannes-Passion. Hoewel Jezus’ lijdensverhaal hetzelfde is, slaat Bach in de ‘Johannes’ een andere toon aan. In Bachs Johannes-Passion ontmoeten we Jezus als een krachtige persoonlijkheid die een boodschap te vertellen heeft. Als verlosser van de mensheid gaat hij vastberaden zijn weg.

Koor
COV Laudando aangevuld met projectzangers

Programma
Johannes-Passion – BWV 245 van J.S. Bach (1685-1750)

Uitvoerenden
Barokorkest Eik en Linde
Stephan Kennedy, evangelist
Matthijs Mesdag, Christus
Wendeline van Houten, sopraan
Merel van Schie, alt
Jeroen Helder, tenor
Sven Weyens, bas
Rinus Verhage, algehele leiding

Concert
Het project wordt afgesloten met een concert op zaterdagavond 28 maart 2020 Grote Kerk te Middelharnis. 

De repetities en overige data
De repetities zijn op woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis (koningin Julianaweg 64, 3241 XC). 

Er zijn oefenbestanden beschikbaar voor de deelnemers https://www.koorpartij-oefening.nl/inhoud-12.html.

Kosten
Projectleden betalen: 50 euro voor het gehele traject exclusief de koormuziek/-partituur

Nieuwe (project)leden welkom!
Spreekt dit project je aan? Er is nog plaats voor  nieuwe (project)leden, ervaren zangers m/v! Meer informatie en aanmelden voor de ‘inzeeprepetitie’ bij Bram Grit, tel. 06-23145703.

Belangstelling voor ander project?
Als je niet aan dit project wilt deelnemen, maar je bent wel geïnteresseerd in deelname aan (een project van) COV Laudando, meld je dan als belangstellende op info@covlaudando.nl of bel naar 06-53211357. We houden je dan per mail op de hoogte van onze nieuwe projecten of we kunnen een afspraak maken voor nadere kennismaking.

Wat is een evensong?

MIDDELHARNIS • COV Laudando wil graag zangers de gelegenheid geven om met hen een Choral Evensong in te studeren.

Een Evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk. Dit wordt meestal gezongen door het koor en daarom Choral Evensong genoemd.

Achtergrond
De orde van dienst ligt grotendeels vast en is te vinden in het Book of Common Prayer. Vaste onderdelen zijn:

  • de preces (een aantal vaste verzen en responses);
  • een of meer psalmen (die zingend worden gereciteerd);
  • twee bijbellezingen die worden afgesloten met de canticles (resp. het Magnificat, lofzang van Maria en het Nunc Dimittis, de lofzang van Simeon);
  • de geloofsbelijdenis;
  • verschillende responses (gezongen en gereciteerde gebeden
    waaronder het Onze Vader en het gebed van de dag);
  • twee anthems (uitgebreide toonzettingen van bijbelteksten);
  • enkele hymns worden in de evensong in samenzang gezongen.

Voor al deze ondelen kan het koor putten uit een rijke bibliotheek van (overwegend) Engelse koormuziek uit vijf eeuwen.
In Engeland maakt een preek of meditatie geen deel uit van de evensong, wel kan er helemaal aan het eind een korte sermon worden gehouden. Vreemd is dit niet omdat de orde van een evensong een duidelijke gebedsstructuur heeft met een contemplatief ritme. In Nederland is een uitleg of gesproken meditatie midden in een evensong soms wel gebruikelijk.
Opmerkelijk aan een choral evensong is de combinatie van een ingetogen gebedsdienst met een veelvoud aan (soms uitbundige) muzikale vormen en stijlen. Zo is de organ voluntary aan het eind niet zelden een virtuoos stuk muziek.
Het is de combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een eeuwenoud ritueel dat een Choral Evensong zo bijzonder maakt.

Samen met dirigent Rinus Verhage heeft het koor gezocht naar een invulling die bij goed past. Iedereen die graag zingt mag meedoen en dan vooral tenoren en bassen. Het project loopt vanaf woensdag 8 april tot en met 3 oktober 2020 (zaterdagmiddag concert). Er wordt een financiële vergoeding van 25 euro gevraagd (muziek is inbegrepen).

De wekelijkse repetitieavond is op woensdag van 19.45 tot 22.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis, Koffie/thee staat klaar om 21:00 uur in de pauze. Voor meer informatie en aanmelden: www.covlaudando.nl .

Psalmenproject 2021: Beatus Vir

COV Laudando voert psalmenproject uit

Met het programma Beatus Vir voegt COV Laudando zich in een ruim 3000 jaar oude zangtraditie. Laudando is een ambitieus (project)koor dat al 60 jaar actief is op Goeree-Overflakkee en omstreken.

Zaterdag 13 februari 2021 voert het koor dit bijzondere project uit, met psalmen in zettingen van verschillende componisten uit diverse perioden. Het gaat hierbij om een unieke samenwerking met de organist Wim Diepenhorst en een ad-hoc ensemble die samen de rol van orkest op zich nemen. Er worden werken gezongen en gespeeld o.a. van Sweelinck, Schütz, Gabrieli, Mozart, Mosonyi, Manneke, Howells en Manneke. Het zwaartepunt ligt bij een aantal werken van Mendelssohn.

COV Laudando Projectkoor uit Goeree-Overflakkee is in 1960 opgericht en staat onder leiding van Rinus Verhage. Er is een vaste kern van ongeveer 45 geoefende zangers, per project aangevuld tot een bezetting van 60. Er wordt circa vier maanden aan een programma gewerkt, van oktober tot aan de concerten vroeg in het nieuwe jaar.

Lees ook verder op de website van www.covlaudando.nl 

Middelharnis – Voorjaar 2021 kiest COV Laudando voor het ‘psalmen project Beatus Vir’. Niet de psalmmelodie zoals in kerken wordt gezongen maar zoals dezen door oude en meer eigentijdse componisten op muziek zijn getoonzet. Met name de stukken van de Hongaarse Mihály Mosonyi en Nederlandse Daan Manneke zijn zeer opvallend in de vertolking. Jan de Visser zal de koorzang verrijken met enkele passende gedichten. Het psalmproject bestaat o.a.  uit werken van Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Jan Pieterszoon Sweelinck,  Gabrieli, Wolfgang Amadeus Mozart, Herbert Howells. Het zwaartepunt ligt bij de werken van Mendelssohn.

Uitvoering op zaterdagavond 13 februari in de Grote Kerk van Middelharnis, aanvang 20.00 uur.

De psalmen gaan over vluchtende volkeren, onrechtvaardige leiders en machtsmisbruik. De psalmen behoren tot de belangrijkste literaire bronnen voor de koormuziek die vanaf de Middeleeuwen tot nu is geschreven. Deze enorme voorraad muziek leidde tot het project ‘Beatus Vir’, waarmee COV Laudando haar zestigjarig jubileum viert.

Wat maakt dat de psalmen al drieduizend jaar gelezen en gezongen worden? De psalmen hebben iets heel intiems. Je mag meekijken in de ziel van degene die de psalm heeft geschreven. Het is eigenlijk een soort bekentenisliteratuur avant la lettre.”

Blijdschap, verlies, troost, hoop – alle thema’s uit het menselijk leven komen langs in de oude teksten. Die herkenbaarheid, dat zou wel eens het geheim kunnen zijn waarom de 150 psalmen uit het gelijknamige bijbelboek zijn uitgegroeid tot een hoogst belangrijke inspiratiebron in zowel het jodendom als het christendom. Door de persoonlijke stijl geven de teksten vaak de suggestie dat je bij de psalmist bent. Het is bijna nog intiemer dan Hooglied.”

De psalmen hebben hun waarde als religieuze tekst én als klassieke poëzie. Het is een taalervaring die maakt dat wanneer je een riviertje ziet stromen, vanzelf gaat denken aan het hert uit psalm 42 dat reikhalst naar levend water. Als je poëzie – en dat geldt voor álle poëzie – met je meedraagt, krijgen waarnemingen en gewaarwordingen een extra dimensie.

Als we het programma van Laudando doornemen is dit niets anders dan bevestiging van de veelzijdigheid van de psalmen. Wat een onuitputtelijke bron van inspiratie. Er is niet veel literatuur waarvan je dat kunt zeggen. Zoveel componisten, zoveel uiteenlopende muziek!

De psalmen leiden tot zelfonderzoek, juist vanwege het persoonlijke karakter die ze hebben.

Samen met dirigent Rinus Verhage heeft het koor gezocht naar een invulling die bij goed past. Iedereen die graag zingt mag meedoen en dan vooral tenoren en bassen. Het project loopt vanaf woensdag 14 oktober 2020 tot en met 13 februari 2021 (zaterdagavond concert). Er wordt een financiële vergoeding van 30 euro gevraagd (muziek is inbegrepen).

De wekelijkse repetitieavond is op woensdag van 19.45 tot 22.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis, Koffie/thee staat klaar om 21:00 uur in de pauze. Voor meer informatie en aanmelden: www.covlaudando.nl .

Johann Sebastian Bach als opmaat naar Kerstmis
Eind 2021 zal door COV Laudando het Weihnachts Oratorium (BWV 248) van Johan Sebastiaan Bach ten gehore worden gebracht. Op 18 december in Middelharnis in de Grote Kerk. Projectzangers- en zangeressen kunnen deelnemen aan het koor voor de uitvoering van dit oratorium. De repetities zullen plaatsvinden in de laatste 5 maanden van 2021. Deze vinden plaats op woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Zij staan onder leiding van de vaste dirigent van COV Laudando, Rinus Verhage. Aanmelden kan bij secretaris Wyanda Buth via secretaris@covlaudando.nl of 06-45063447. De begeleiding van de beide concerten zal worden verzorgd door het barokorkest Eik en Linde met op het kistorgel Wim Diepenhorst. Bestelling van entreekaarten á € 25,- gaat via de website www.covlaudando.nl.

Samen met dirigent Rinus Verhage heeft het koor gezocht naar een invulling die goed past. Iedereen die graag zingt mag meedoen en dan vooral tenoren en bassen. Het project loopt vanaf woensdag 18 augustus tot en met 18 december 2021 (zaterdagavondconcert concert). Aan de projectleden wordt een financiële vergoeding van 50 euro gevraagd (exclusief partituur, de kosten hiervan bedragen € 17,40 Edition Peters).

De wekelijkse repetitieavond is op woensdag van 19.45 tot 22.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis, Koffie/thee staat klaar om 21:00 uur in de pauze. Voor meer informatie en aanmelden: www.covlaudando.nl .

 

Johann Sebastian Bach als opmaat naar Kerstmis
Het in 1734 door Johann Sebastian Bach in Leipzig gecomponeerde werk volgt de evangeliën van Mattheüs en Lucas, over de engel die de geboorte van Christus aankondigt, tot aan de herders bij de kribbe.

Vanwege de lange zit, wordt meestal een selectie gemaakt uit de zes cantates, die oorspronkelijk afzonderlijk ten gehore werden gebracht, op de heilige dagen vanaf Kerst tot en met Driekoningen.

De populariteit van het Weihnachts-Oratorium neemt exponentieel toe en begint Matthäus-achtige vormen aan te nemen. In dit jubileumjaar van COV Laudando -60 jaar jong- is het mooi die traditie in te passen in ons jubileum als sluitstuk we doen dat op een prikkelende manier samen met Barokensemble Eik en Linde. Bach’s meesterwerk voor kerst komt weer tot klinken in een uitvoering die je niet mag missen, met een topcast onder aanvoering van dirigent Rinus Verhage.

 

Het Weihnachts Oratorium van Bach bestaat uit zes cantates. Oorspronkelijk was het bedoeld voor zes liturgische plechtigheden tijdens de twaalf heilige nachten. De teksten van de cantates komen uit de evangelieteksten van Mattheus en Lucas.

Dit jaar zingen we tijdens het concert:
Cantate 1 1e Kerstdag
Cantate 4 Naamgeving
Cantate 5: Het licht dat de wijzen zagen
Cantate 6: De wijzen bij Herodes

 

Extra info

achtergrondinformatie Weihnachts 2021

In 2021 zingen we de cantates: 1, 4, 5 en 6.
Hieronder ziet u de beschrijving bij elke cantate.
Cantate 1
Deze eerste cantate Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage is geschreven voor Eerste Kerstdag. Met een ferme inleiding door de pauken is de toon gezet: dit wordt een feestdag van Godswege. Alles staat klaar voor een jubelend begin: de komst van het kind dat heil zal brengen. Dit eerste deel van het oratorium beschrijft de tocht die Jozef en Maria naar Bethlehem maakten om te voldoen aan het gebod van Keizer Augustus dat een ieder naar zijn eigen stad moest gaan voor inschrijving in de burgerlijke stand.

Cantate 2 is geschreven voor Tweede Kerstdag.
Door velen wordt deze cantate als de mooiste en belangrijkste van de zes beschouwd. Het is de cantate van de herders. Het begint met de instrumentale pastorale (= herdersspel) en daarna zitten we ineens midden in het kerstverhaal: vrolijke herders op weg naar het kind en daarna komt het `Kindelwiegen` in de stal. Het koraal `Schaut hin, dort liegt in finstern Stall` is in een lage ligging geschreven om de nederigheid uit te drukken.
In het slotkoraal `Wir singen dir in deinem Heer` gebruikt Bach dezelfde melodie, alleen vijf tonen hoger om uiting te geven aan de stralende verheerlijking.

Cantate 3
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen is geschreven voor Derde Kerstdag. Hierin wordt het bezoek van de herders aan Jezus beschreven. In deze cantate staat vooral de dankbaarheid centraal. Deel drie opent met een door pauken en trompetten begeleid koor, dat de koning van de hemel om verontschuldiging vraagt voor de -in vergelijking met de hemelse koren- stamelende tonen die als dank voor al het goede op aarde worden gezongen. Later wordt in het recitatief van de bas en het koraal opnieuw de dank bezongen voor alles wat God heeft gedaan. Sopraan en bas zingen vervolgens, begeleid door oboe d’amores, in een dansant duet dat Gods mededogen ons troost en ons vrij maakt. De alt, als stemsoort symbool voor Maria, zingt in een milde, als wiegelied getoonzette aria en begeleid door een expressieve vioolsolo, hoe het goddelijk wonder in haar hart wordt gesloten. Het derde deel wordt afgesloten met een herhaling van het koor Herrscher des Himmels.

Cantate 4
Nieuwjaar Naamgeving.
‘Fallt mit Danken, fallt mit loben’ gaat over de besnijdenis van het kind, en daarmee samenhangend over de naamgeving van het kind. Die naam is dan ook overvloedig aanwezig: Immanuel, Jesus, jesus. Boezemt die naam ook maar in het kleinste hoekje schrik in? ‘Ja’ zingt de Echo-aria. Sopraan en Bas zingen: Hoe kan ik U lofzingen en danken (39)? Bach geeft meteen het antwoord in 40: met een aria in de vorm van een Fuga, de oude grootse muziekvorm hier voor 3 strijkers en zangstem. Een zeer ongewone vorm voor een aria maar zeer feestelijk.

Cantate 5
In 1734/35 was er geen zondag tussen Kerst en Oud en Nieuw, maar wel tussen Oud en Nieuw en Driekoningen. In deze cantate zijn de drie wijzen uit het oosten in Jeruzalem bij Herodes; dit deel vertelt over het licht dat de wijzen gezien hebben. De instrumentatie is beperkt vergeleken bij de andere cantates. Accenten op Ehre, Lob en Dank. Het verhaal verplaatst zich van het evangelie van Lucas naar het evangelie van Mattheus. De drie wijzen komen aan in Jeruzalem. Unaniem (homofoon) vragen de wijzen waar ze Jezus kunnen vinden: Wo? De vraag blijft in de lucht hangen. Maria antwoordt dat je Jezus in je hart kunt vinden. Vervolgens zegt de een na de ander Zijn ster gezien te hebben. Maria reageert met een beschouwing over het goddelijke licht.

Cantate 6
Cantate 6 (voor Driekoningen) begint, als de koningen zonder argwaan bij Herodes op bezoek zijn. Maar Herodes speelt meteen zijn achterbakse rol als wolf in schaapskleren. De koningen volgen de ster en eren het kind en keren niet terug naar Herodes. Zij herkennen het kwaad in Herodes. En wij zangers, kerkgangers maken deze reis van de koningen innerlijk mee: we zien het thema dat door alle passies en cantates een rol speelt: de ziel die zich verenigt met Jezus, (of de geest of wat je daar wilt invullen). Geen vijand kan mij meer deren. De angst is overwonnen, het kwaad is overwonnen. Bij die triomf past trompetgeschal.