COV Laudando heeft ook een aantal commissies binnen het koor, zodat de leden ook intensief in de organisatie van het koor worden betrokken.

Websitecommissie:
Wyanda Buth, Marian de Leeuw, Willeke Breederveld (webmaster)

Commissie afsluiting kooravonden:
Bram Grit, Marjoke Abbo, Annemieke Biemond, Josette van Loon, Marianne van der Wende, Pieter Kieviet.

Podiumcommissie:
Annemieke Biemond, Bram Grit, Lettie Tiele.

Activiteitencommissie:
Anja Looij, Pieter Kieviet, Marianne van der Wende. 

Muziekcommissie:
Marjoke Abbo, Jannie van der Laan, Jorine van den Hil, Sjanne Kieviet, Carola Versluis.

Samenstellen programmaboekjes:
Joanne van der Wende.